11. sjednica

Hrvatski sabor

25. 1. 2019
objavljeni podaci: 25. 1. 2019

Glasanje

Prihvaćen

Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji društava Crvenog križa - podnositelj: glavni državni revizor