12. sjednica

Hrvatski sabor

9. 5. 2019
objavljeni podaci: 9. 5. 2019

Glasanje

12. sjednica , 9. 5. 2019
Prihvaćen

izvješće mandatno-imunitetnog povjerenstva o prestanku zastupničkog mandata zastupnice vladimire palfi sinčić i početku obnašanja zastupničke dužnosti zamjenice zastupnice snježane sabolek