Zakon o potvrđivanju Protokola koji se odnosi na izmjenu članka 50. (a) Konvencije o međunarodnom civilnom zrakoplovstvu


Donesen

Zakon

Donesen
Zakon o potvrđivanju Protokola koji se odnosi na izmjenu članka 50. (a) Konvencije o međunarodnom civilnom zrakoplovstvu