Zakon o potvrđivanju Globalne konvencije o priznavanju kvalifikacija u visokom obrazovanju


Donesen

Zakon

Donesen
Zakon o potvrđivanju Globalne konvencije o priznavanju kvalifikacija u visokom obrazovanju