Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i vlada drugih stranaka Inicijative za spremnost i prevenciju u katastrofama za Jugoistočnu Europu o aranžmanima zemlje domaćina za tajništvo inicijative za spremnost i prevenciju u katastrofama za jugoistočnu europu


Donesen

Zakon

Donesen
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i vlada drugih stranaka Inicijative za spremnost i prevenciju u katastrofama za Jugoistočnu Europu o aranžmanima zemlje domaćina za tajništvo inicijative za spremnost i prevenciju u katastrofama za jugoistočnu europu