Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina


U proceduri

Zakon

U proceduri
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina