Konačni prijedlog zakona o sudjelovanju civilnih stručnjaka u međunarodnim misijama i operacijama


Prihvaćen

Zakon

Prihvaćen
Konačni prijedlog zakona o sudjelovanju civilnih stručnjaka u međunarodnim misijama i operacijama