Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o morskom ribarstvu


Prihvaćen

Zakon

Prihvaćen
Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o morskom ribarstvu