Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti potrošača


Prihvaćen

Zakon

Prihvaćen
Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti potrošača