Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Općeg poreznog zakona


Prihvaćen

Zakon

Prihvaćen
Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Općeg poreznog zakona