Konačni prijedlog zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma


Prihvaćen

Zakon

Prihvaćen
Konačni prijedlog zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma