Konačni prijedlog zakona o izboru vijeća i predstavnika nacionalnih manjina


Prihvaćen

Zakon

Prihvaćen
Konačni prijedlog zakona o izboru vijeća i predstavnika nacionalnih manjina