konačni prijedlog zakona o provedbi delegirane uredbe komisije (eu) 2016/161 od 2. listopada 2015. o dopuni direktive 2001/83/ez europskog parlamenta i vijeća utvrđivanjem detaljnih pravila za sigurnosne oznake na pakiranjima lijekova za humanu primjenu


Donesen

Zakon

Donesen
konačni prijedlog zakona o provedbi delegirane uredbe komisije (eu) 2016/161 od 2. listopada 2015. o dopuni direktive 2001/83/ez europskog parlamenta i vijeća utvrđivanjem detaljnih pravila za sigurnosne oznake na pakiranjima lijekova za humanu primjenu