Konačni prijedlog zakona o potvrđivanju okvirnog sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Poljske o uzajamnoj obrambenoj suradnji


Donesen

Zakon

Donesen
Konačni prijedlog zakona o potvrđivanju okvirnog sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Poljske o uzajamnoj obrambenoj suradnji