Konačni prijedlog zakona o potvrđivanju Ugovora o financiranju između Republike Hrvatske i Europske investicijske banke za projekt nacionalnog sufinanciranja EU fondova u razdoblju od 2014. do 2020. godine/b


Donesen

Zakon

Donesen
Konačni prijedlog zakona o potvrđivanju Ugovora o financiranju između Republike Hrvatske i Europske investicijske banke za projekt nacionalnog sufinanciranja EU fondova u razdoblju od 2014. do 2020. godine/b