Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine, s Konačnim prijedlogom zakona


Donesen

Zakon

Donesen
Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine, s Konačnim prijedlogom zakona