Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o registru vijeća, koordinacija vijeća i predstavnika nacionalnih manjina, s Konačnim prijedlogom zakona


Donesen

Zakon

Donesen
Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o registru vijeća, koordinacija vijeća i predstavnika nacionalnih manjina, s Konačnim prijedlogom zakona