Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o upravljanju javnim ustanovama u kulturi, s Konačnim prijedlogom zakona


Donesen

Zakon

Donesen
Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o upravljanju javnim ustanovama u kulturi, s Konačnim prijedlogom zakona