Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost


Prihvaćen

Zakon

Prihvaćen
Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost