Prijedlog zakona o provedbi Uredbe (eu) br. 2019/788 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2019. godine o europskoj građanskoj inicijativi, s Konačnim prijedlogom zakona


Donesen

Zakon

Donesen
Prijedlog zakona o provedbi Uredbe (eu) br. 2019/788 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2019. godine o europskoj građanskoj inicijativi, s Konačnim prijedlogom zakona