Prijedlog zakona o prijenosu osnivačkih prava nad Općom županijskom bolnicom Vukovar i bolnicom Hrvatskih veterana na Republiku Hrvatsku, prvo čitanje, p.z. br. 809 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske


Prihvaćen

Zakon

Prihvaćen
Prijedlog zakona o prijenosu osnivačkih prava nad Općom županijskom bolnicom Vukovar i bolnicom Hrvatskih veterana na Republiku Hrvatsku, prvo čitanje, p.z. br. 809 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske