Prijedlog izmjena i dopuna državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu i projekcija za 2021. i 2022. godinu


Prihvaćen

Zakon

Prihvaćen
Prijedlog izmjena i dopuna državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu i projekcija za 2021. i 2022. godinu