Prijedlog odluke Odbora za izbor, imenovanja i upravne poslove o imenovanju članova Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Hrvatskoga sabora


Prihvaćen

Zakon

Prihvaćen
Prijedlog odluke Odbora za izbor, imenovanja i upravne poslove o imenovanju članova Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Hrvatskoga sabora