Prijedlog odluke Odbora za izbor, imenovanja i upravne poslove o imenovanju članova Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku Hrvatskoga sabora


Prihvaćen

Zakon

Prihvaćen
Prijedlog odluke Odbora za izbor, imenovanja i upravne poslove o imenovanju članova Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku Hrvatskoga sabora