Prijedlog višegodišnjeg programa katastarskih izmjera građevinskih područja za razdoblje 2021. – 2030.


U proceduri

Zakon

U proceduri
Prijedlog višegodišnjeg programa katastarskih izmjera građevinskih područja za razdoblje 2021. – 2030.