a) odluka o razrješenju dijela članova Upravnog vijeća Agencije za znanost i visoko obrazovanje; b) odluka o imenovanju dijela članova Upravnog vijeća Agencije za znanost i visoko obrazovanje


Prihvaćen

Zakon

Prihvaćen
a) odluka o razrješenju dijela članova Upravnog vijeća Agencije za znanost i visoko obrazovanje; b) odluka o imenovanju dijela članova Upravnog vijeća Agencije za znanost i visoko obrazovanje