Izvješće Mandatno-imunitetnog povjerenstva o zahtjevu za davanje odobrenja za pokretanje kaznenog postupka protiv Mate Frankovića, zastupnika u Hrvatskome saboru


Prihvaćen

Zakon

Prihvaćen
Izvješće Mandatno-imunitetnog povjerenstva o zahtjevu za davanje odobrenja za pokretanje kaznenog postupka protiv Mate Frankovića, zastupnika u Hrvatskome saboru