Odluka Odbora za izbor, imenovanja i upravne poslove o izboru člana i prestanku mandata članice Odbora za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu Hrvatskoga sabora


Prihvaćen

Zakon

Prihvaćen
Odluka Odbora za izbor, imenovanja i upravne poslove o izboru člana i prestanku mandata članice Odbora za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu Hrvatskoga sabora