Bernarda Topolko

HNS

koalicija

Osnovne informacije

Klubovi: HNS
Izabrana s 226 glasova - III. izborna jedinica
Broj mandata: 1
Prijašnji status: suradnica u OJ za financijske i opće poslove Županijska uprava za ceste Međimurske županije
Obrazovanje: univ. spec. oec.
Dob: 59 godina
Društvene mreže: nije na društvenim mrežama.

Zadnje aktivnosti

31. 10. 2018
26. 10. 2018
Govorila na: 9. sjednica
19. 10. 2018
18. 10. 2018
Govorila na: 9. sjednica
12. 10. 2018
28. 9. 2018
13. 7. 2018
10. 7. 2018
Govorila na: 8. sjednica
6. 7. 2018
5. 7. 2018
Govorila na: 8. sjednica
29. 6. 2018
28. 6. 2018
Govorila na: 8. sjednica
Govorila na: 8. sjednica
Govorila na: 8. sjednica
27. 6. 2018
Govorila na: 8. sjednica
Govorila na: 8. sjednica
14. 6. 2018
7. 6. 2018
Govorila na: 8. sjednica
Govorila na: 8. sjednica

Prisutnost na glasanjima kroz vrijeme

Zastupnička pitanja i inicijative

11. 4. 2018
Postavila je pitanje Obrazovanje i znanost; | Zastupničko pitanje na koje mora odgovoriti Divjak, Blaženka / Ministarstvo znanosti i obrazovanja;.
10. 3. 2017
Postavila je pitanje Sustav socijalne skrbi; | Zastupničko pitanje vezano uz usklađivanje visine osnovice za ostvarivanje prava po osnovi socijalne skrbi na koje mora odgovoriti Murganić, Nada / Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku;.