Boris Lalovac

SDP

opozicija

Osnovne informacije

Klubovi: SDP
Izabran s 20915 glasova - X. izborna jedinica
Broj mandata: 2
Prijašnji status: Zastupnik HS
Obrazovanje: mr. oec.
Dob: 42 godina
Društvene mreže: nije na društvenim mrežama.

Zadnje aktivnosti

15. 11. 2018
Govorio na: 10. sjednica
Govorio na: 10. sjednica
Govorio na: 10. sjednica
Govorio na: 10. sjednica
Govorio na: 10. sjednica
Govorio na: 10. sjednica
Govorio na: 10. sjednica
Govorio na: 10. sjednica
Govorio na: 10. sjednica
31. 10. 2018
19. 10. 2018
12. 10. 2018
4. 10. 2018
Govorio na: 9. sjednica
28. 9. 2018
27. 9. 2018
Govorio na: 9. sjednica
Govorio na: 9. sjednica
Govorio na: 9. sjednica
Govorio na: 9. sjednica
Govorio na: 9. sjednica
Govorio na: 9. sjednica
21. 9. 2018
Govorio na: 9. sjednica
Govorio na: 9. sjednica
13. 7. 2018
6. 7. 2018
3. 7. 2018
Govorio na: 8. sjednica
Govorio na: 8. sjednica
Govorio na: 8. sjednica
Govorio na: 8. sjednica
Govorio na: 8. sjednica
Govorio na: 8. sjednica
Govorio na: 8. sjednica
Govorio na: 8. sjednica
29. 6. 2018
27. 6. 2018
Govorio na: 8. sjednica
Govorio na: 8. sjednica
19. 6. 2018
Govorio na: 8. sjednica
Govorio na: 8. sjednica
Govorio na: 8. sjednica
Govorio na: 8. sjednica
Govorio na: 8. sjednica
Govorio na: 8. sjednica
Govorio na: 8. sjednica
Govorio na: 8. sjednica
14. 6. 2018

Prisutnost na glasanjima kroz vrijeme

Zastupnička pitanja i inicijative

Bez rezultata.