Emil Daus

IDS, PGS, RI

opozicija

Osnovne informacije

Izabrana s 891 glasova -
Broj mandata: 1
Prijašnji status: nema
Obrazovanje: Visoka pomorska škola
Dob: 42 godina
Društvene mreže:

Zadnje aktivnosti

21. 3. 2019
event.speech--null
event.speech--null
event.speech--null
1. 3. 2019
event.ballot--absent--null
event.ballot--absent--null
27. 2. 2019
event.speech--null
20. 2. 2019
event.ballot--for--null
event.ballot--absent--null
15. 2. 2019
event.ballot--absent--null
event.ballot--absent--null
event.ballot--absent--null
event.ballot--absent--null
event.ballot--against--null
8. 2. 2019
event.ballot--absent--null
event.ballot--absent--null
event.ballot--absent--null
event.ballot--absent--null
event.ballot--absent--null
event.ballot--absent--null
event.ballot--absent--null
event.ballot--absent--null
event.ballot--absent--null
event.ballot--absent--null
event.ballot--absent--null
event.ballot--absent--null
event.ballot--absent--null
event.ballot--absent--null
event.ballot--absent--null
event.ballot--absent--null
event.ballot--absent--null
event.ballot--absent--null
event.ballot--absent--null
event.ballot--for--null
event.ballot--for--null
event.ballot--absent--null
event.ballot--abstain--null
event.ballot--abstain--null
event.ballot--for--null
event.ballot--for--null
31. 1. 2019
event.speech--null
25. 1. 2019
event.ballot--absent--null
event.ballot--absent--null
23. 1. 2019
event.speech--null
14. 12. 2018
event.speech--null

Prisutnost na glasanjima kroz vrijeme

Zastupnička pitanja i inicijative

Bez rezultata.

Br. zastupničkih pitanja i inicijativa

Emil Daus
Prosjek
Najviše
0%
0
12.156862745098%
12
184%
Ivan Vilibor Sinčić
184

Prisutnost na glasanjima

Emil Daus
Prosjek
Najviše
47.0588235294118%
47
73.2920780660761%
73
100%
Damir Felak
Sunčana Glavak
Josip Borić
Andrija Mikulić
Domagoj Mikulić
100