Grozdana Perić

HDZ

koalicija

Osnovne informacije

Klubovi: HDZ
Osvojila 961 glasova IX. izborna jedinica
Broj mandata: 2
Prijašnji status: saborska zastupnica
Obrazovanje: VSS - diplomirana ekonomistica
Dob: 59 godina
Društvene mreže:

Zadnje aktivnosti

31. 7. 2020
Govorila na: 1. sjednica
Govorila na: 1. sjednica
Govorila na: 1. sjednica
Govorila na: 1. sjednica
Govorila na: 1. sjednica
Govorila na: 1. sjednica
Govorila na: 1. sjednica
Govorila na: 1. sjednica
22. 7. 2020
Govorila na: 1. sjednica
Govorila na: 1. sjednica

Prisutnost na glasanjima kroz vrijeme

Hrvatski sabor je prestao objavljivati kako je glasao koji zastupnik, jer do danas nisu uspjeli prilagoditi elektronički sustav glasanja korona uvjetima. Kliknite za otvaranje Sabora.

Zastupnička pitanja i inicijative

Bez rezultata.

Br. zastupničkih pitanja i inicijativa

Grozdana Perić
Prosjek
Najviše
0%
0
0.11920529801324503%
0
5%
Nikola Grmoja
5

Prisutnost na glasanjima

Hrvatski sabor je prestao objavljivati kako je glasao koji zastupnik, jer do danas nisu uspjeli prilagoditi elektronički sustav glasanja korona uvjetima. Kliknite za otvaranje Sabora.

Članstva

  • Odbor za financije i državni proračun
  • Odbor za gospodarstvo
  • Odbor za ravnopravnost spolova
  • Izaslanstvo Hrvatskoga sabora u Parlamentarnoj skupštini Mediterana
  • Povjerenstvo za fiskalnu politiku
  • Odbor za međuparlamentarnu suradnju