Josip Križanić

HDZ

koalicija

Osnovne informacije

Klubovi: HDZ
Prejel 3061 glasov v okraju III. izborna jedinica
Broj mandata: 2
Prijašnji status: DIREKTOR VETERINARSKA STANICA d.d. VARAŽDIN
Obrazovanje: dr. vet. med.
Dob: 51 godina
Društvene mreže: nije na društvenim mrežama.

Zadnje aktivnosti

4. 10. 2019
Govorio na: 14. sjednica
2. 10. 2019
Govorio na: 14. sjednica
Govorio na: 14. sjednica
Govorio na: 14. sjednica
Govorio na: 14. sjednica
Govorio na: 14. sjednica
Govorio na: 14. sjednica
Govorio na: 14. sjednica
Govorio na: 14. sjednica
Govorio na: 14. sjednica
Govorio na: 14. sjednica
Govorio na: 14. sjednica
20. 9. 2019
Govorio na: 14. sjednica
Govorio na: 14. sjednica
Govorio na: 14. sjednica
Govorio na: 14. sjednica
Govorio na: 14. sjednica
Govorio na: 14. sjednica
Govorio na: 14. sjednica
Govorio na: 14. sjednica
Govorio na: 14. sjednica
Govorio na: 14. sjednica
Govorio na: 14. sjednica
18. 9. 2019
Zastavil vprašanje Poljoprivreda; | Zastupničko pitanje, na katerega mora odgovoriti Vučković, Marija / Ministarstvo poljoprivrede;.
Govorio na: 14. sjednica
Govorio na: 14. sjednica
19. 7. 2019
28. 6. 2019
Govorio na: 12. sjednica
Govorio na: 12. sjednica
Govorio na: 12. sjednica
Govorio na: 12. sjednica
14. 6. 2019
Govorio na: 12. sjednica
Govorio na: 12. sjednica
Govorio na: 12. sjednica
Govorio na: 12. sjednica
Govorio na: 12. sjednica
Govorio na: 12. sjednica
9. 5. 2019
Govorio na: 12. sjednica
Govorio na: 12. sjednica
Govorio na: 12. sjednica
Govorio na: 12. sjednica
5. 4. 2019
Govorio na: 11. sjednica
Govorio na: 11. sjednica
Govorio na: 11. sjednica
Govorio na: 11. sjednica
23. 3. 2019
Govorio na: 11. sjednica
Govorio na: 11. sjednica
Govorio na: 11. sjednica
Govorio na: 11. sjednica
Govorio na: 11. sjednica
Govorio na: 11. sjednica
Govorio na: 11. sjednica
Govorio na: 11. sjednica
15. 2. 2019
8. 2. 2019
Govorio na: 11. sjednica
Govorio na: 11. sjednica
Govorio na: 11. sjednica
Govorio na: 11. sjednica

Prisutnost na glasanjima kroz vrijeme

Zastupnička pitanja i inicijative

18. 9. 2019
Zastavil vprašanje Poljoprivreda; | Zastupničko pitanje, na katerega mora odgovoriti Vučković, Marija / Ministarstvo poljoprivrede;.
16. 1. 2019
Zastavil vprašanje Financiranje namjena od javnog interesa uz državnu potporu; | Zastupničko pitanje, na katerega mora odgovoriti Tolušić, Tomislav / Ministarstvo poljoprivrede;.
17. 1. 2018
Zastavil vprašanje Poljoprivreda; | Zastupničko pitanje vezano uz stanje u poljoprivredi, na katerega mora odgovoriti Tolušić, Tomislav / Ministarstvo poljoprivrede;.
4. 9. 2017
Zastavil vprašanje Sustav zdravstvene zaštite; | Zastupničko pitanje vezano uz suglasnost Ministarstva zdravstva za OHBP Varaždin, na katerega mora odgovoriti Kujundžić, Milan / Ministarstvo zdravstva;.
24. 11. 2016
Zastavil vprašanje Ceste i cestovni promet; | Zastupničko pitanje vezano uz početak radova na izgradnji komunalnih objekata u poduzetničkim zonama Jalžabet i Kneginec, na katerega mora odgovoriti Butković, Oleg / Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture;.
23. 11. 2016
Zastavil vprašanje Hrana; | Zastupničko pitanje vezano uz utvrđivanje kvalitete i zdravstvene ispravnosti uvezene hrane, na katerega mora odgovoriti Tolušić, Tomislav / Ministarstvo poljoprivrede;.