Josip Šarić

HDZ

koalicija

Osnovne informacije

Klubovi: HDZ
Osvojio 3002 glasova V. izborna jedinica
Broj mandata: 1
Prijašnji status: gradonačelnik, Grad Otok
Obrazovanje: VSS - diplomirani inženjer prometa
Dob: 54 godina
Društvene mreže: nije na društvenim mrežama.

Zadnje aktivnosti

13. 5. 2022
29. 4. 2022
20. 4. 2022
Postavio je pitanje Obrana; | Zastupničko pitanje na koje mora odgovoriti Banožić, Mario / Ministarstvo obrane;.
8. 4. 2022
25. 3. 2022
7. 4. 2021
Govorio na: 7. sjednica
Govorio na: 7. sjednica
Postavio je pitanje Radni odnosi; Statusna prava građana; | Zastupničko pitanje na koje mora odgovoriti Božinović, Davor / Ministarstvo unutarnjih poslova;.
26. 3. 2021
Govorio na: 6. sjednica
Govorio na: 6. sjednica
Govorio na: 6. sjednica
Govorio na: 6. sjednica
Govorio na: 6. sjednica
5. 3. 2021
Govorio na: 6. sjednica
Govorio na: 6. sjednica
Govorio na: 6. sjednica
Govorio na: 6. sjednica
Govorio na: 6. sjednica
Govorio na: 6. sjednica
Govorio na: 6. sjednica
Govorio na: 6. sjednica
Govorio na: 6. sjednica
Govorio na: 6. sjednica
19. 2. 2021
Govorio na: 6. sjednica
Govorio na: 6. sjednica
Govorio na: 6. sjednica
18. 12. 2020
Govorio na: 4. sjednica
Govorio na: 5. sjednica
Govorio na: 4. sjednica
Govorio na: 4. sjednica
15. 12. 2020
Govorio na: 4. sjednica
Govorio na: 4. sjednica
Govorio na: 4. sjednica
25. 9. 2020
Govorio na: 3. sjednica
Govorio na: 3. sjednica
Govorio na: 3. sjednica
Govorio na: 3. sjednica
Govorio na: 3. sjednica
Govorio na: 3. sjednica
Govorio na: 3. sjednica
Govorio na: 3. sjednica
Govorio na: 3. sjednica
Govorio na: 3. sjednica
Govorio na: 3. sjednica
Govorio na: 3. sjednica
Govorio na: 3. sjednica
Govorio na: 3. sjednica
Govorio na: 3. sjednica
16. 9. 2020
Postavio je pitanje Ustrojstvo državne uprave i lokalne samouprave; Izborni sustav; | Zastupničko pitanje vezano uz izmjene izbornog zakonodavstva na koje mora odgovoriti Malenica, Ivan / Ministarstvo pravosuđa i uprave;.
Govorio na: 3. sjednica
Govorio na: 3. sjednica
11. 9. 2020
Govorio na: 2. sjednica
Govorio na: 2. sjednica
Govorio na: 2. sjednica
Govorio na: 2. sjednica

Prisutnost na glasanjima kroz vrijeme

Hrvatski sabor prestao je s 18.3.2020. objavljivati kako je glasao koji zastupnik i tko je bio na glasanju

Zastupnička pitanja i inicijative

20. 4. 2022
Postavio je pitanje Obrana; | Zastupničko pitanje na koje mora odgovoriti Banožić, Mario / Ministarstvo obrane;.
Na pitanje odgovoreno na aktualnom prijepodnevu.
7. 4. 2021
Postavio je pitanje Radni odnosi; Statusna prava građana; | Zastupničko pitanje na koje mora odgovoriti Božinović, Davor / Ministarstvo unutarnjih poslova;.
Na pitanje odgovoreno na aktualnom prijepodnevu.
16. 9. 2020
Postavio je pitanje Ustrojstvo državne uprave i lokalne samouprave; Izborni sustav; | Zastupničko pitanje vezano uz izmjene izbornog zakonodavstva na koje mora odgovoriti Malenica, Ivan / Ministarstvo pravosuđa i uprave;.
Na pitanje odgovoreno na aktualnom prijepodnevu.

Br. zastupničkih pitanja i inicijativa

Josip Šarić
Prosjek
Najviše
2%
2
4.33112582781457%
4
45%
Katarina Peović
45

Prisutnost na glasanjima

Hrvatski sabor prestao je s 18.3.2020. objavljivati kako je glasao koji zastupnik i tko je bio na glasanju

Članstva

  • Odbor za pomorstvo, promet i infrastrukturu
  • Odbor za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu
  • Odbor za međuparlamentarnu suradnju
  • Izvršni odbor Nacionalne grupe Hrvatskoga sabora pri Interparlamentarnoj uniji