Krešo Beljak

HSS i HSU

opozicija

Glasanja

Pretraži prema naslovu
Vrste glasanja
  • ostalo
Matično radno tijelo
    Za
    Protiv
    Suzdržana
    Nema
    13. 5. 2022
    29. 4. 2022
    8. 4. 2022
    25. 3. 2022
    15. 12. 2021

    Najčešće glasaju jednako

    Hrvatski sabor prestao je s 18.3.2020. objavljivati kako je glasao koji zastupnik i tko je bio na glasanju

    Najrjeđe glasaju jednako

    Hrvatski sabor prestao je s 18.3.2020. objavljivati kako je glasao koji zastupnik i tko je bio na glasanju

    Neslaganje s klubom

    Hrvatski sabor prestao je s 18.3.2020. objavljivati kako je glasao koji zastupnik i tko je bio na glasanju