Marija Mačković

HDZ

koalicija

Osnovne informacije

Klubovi: HDZ
Osvojila 777 glasova
Broj mandata:
Prijašnji status: općinska načelnica
Obrazovanje: kemijska tehničarka
Dob: 63 godina
Društvene mreže: nije na društvenim mrežama.

Zadnje aktivnosti

31. 10. 2019
Govorila na: 14. sjednica
Govorila na: 14. sjednica
Govorila na: 14. sjednica
18. 10. 2019
20. 9. 2019
19. 7. 2019
12. 7. 2019
Govorila na: 12. sjednica

Prisutnost na glasanjima kroz vrijeme

Zastupnička pitanja i inicijative

Bez rezultata.

Br. zastupničkih pitanja i inicijativa

Marija Mačković
Prosjek
Najviše
0%
0
13.8741721854305%
14
274%
Sonja Čikotić
274