Klub zastupnika Centra i Građansko-liberalnog saveza

 

 

Osnovne informacije

: 0

Br. zastupničkih pitanja i inicijativa

Bez rezultata.

Prisutnost na glasanjima

Centar, GLAS i SsiP
67.0893719806763%
67 %
60.5460722132445%
61 %
99.8792270531401%
Klub zastupnika Hrvatske socijalno-liberalne stranke i nezavisnog zastupnika Vladimira Bileka
HSLS i V. Bilek
100 %

Prisutnost na glasanjima kroz vrijeme

Zastupnička pitanja i inicijative

Bez rezultata.