• Broj mjesta
  • Prisutnost na glasanjima
  • Br. zastupničkih pitanja i inicijativa
  • Št. vloženih amandmajev
  • Neenotnost glasovanj
  • Raznolikost vokabulara