prijedlog zakona o reguliranju položaja ugovornih strana u ugovorima sklopljenim sa stranim vjerovnikom, s konačnim prijedlogom zakona


U proceduri

Zakon

U proceduri
prijedlog zakona o reguliranju položaja ugovornih strana u ugovorima sklopljenim sa stranim vjerovnikom, s konačnim prijedlogom zakona