prijedlog zaključka o obvezivanju vlade republike hrvatske na donošenje odluke kojom se zdravstvenim radnicima u respiratornim centrima kao i svim radnicima u zdravstvenom sustavu koji su intenzivno uključeni u borbu protiv koronavirusa sars-cov-2 omogućava staž osiguranja u dvostrukom trajanju za trajanja krize uzrokovane koronavirusom sars-cov-2


U proceduri

Akt

U proceduri
prijedlog zaključka o obvezivanju vlade republike hrvatske na donošenje odluke kojom se zdravstvenim radnicima u respiratornim centrima kao i svim radnicima u zdravstvenom sustavu koji su intenzivno uključeni u borbu protiv koronavirusa sars-cov-2 omogućava staž osiguranja u dvostrukom trajanju za trajanja krize uzrokovane koronavirusom sars-cov-2