10. sjednica

Sabor

28. 1. 2022

Točke dnevnog reda

agenda-items
material
Izvješće predsjednika Vlade Republike Hrvatske o održanim sastancima Europskoga vijeća u 2021. godini, Predlagatelj: predsjednik Vlade Republike Hrvatske
Konačni prijedlog zakona o socijalnoj skrbi, drugo čitanje, P.Z.E. br. 218
Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o udomiteljstvu, drugo čitanje, P.Z. br. 219
Konačni prijedlog zakona o djelatnosti psihoterapije, drugo čitanje, P.Z. br. 220
Konačni prijedlog zakona o edukacijsko-rehabilitacijskoj djelatnosti, drugo čitanje, P.Z. br. 221
Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o psihološkoj djelatnosti, drugo čitanje, P.Z. br. 222
Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o djelatnosti socijalnog rada, drugo čitanje, P.Z. br. 223
Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnopedagoškoj djelatnosti, drugo čitanje, P.Z. br. 224
Konačni prijedlog zakona o zaštiti potrošača, drugo čitanje, P.Z.E. br. 175
Prijedlog plana usklađivanja zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije za 2022. godinu
Prijedlog zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti, prvo čitanje, P.Z.E. br. 242
Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Stečajnog zakona, prvo čitanje, P.Z.E. br. 231
Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o stečaju potrošača, prvo čitanje, P.Z.E. br. 232
Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudskom registru, prvo čitanje, P.Z.E. br. 233
Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima, prvo čitanje, P.Z.E. br. 234
Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu rada, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 248
Konačni prijedlog zakona o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu, drugo čitanje, P.Z.E. br. 211
Izvješće Mandatno - imunitetnog povjerenstva
Prijedlog zakona o Hrvatskoj zakladi za znanost, prvo čitanje, P.Z. br. 186
Izbor, imenovanja i razrješenja
Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prekograničnom prometu i trgovini divljim vrstama, prvo čitanje, P.Z.E. br. 167
Konačni prijedlog zakona o postupku notifikacije u području tehničkih propisa i propisa o uslugama informacijskog društva (TRIS), drugo čitanje, P.Z.E. br. 185
Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima, drugo čitanje, P.Z. br. 207
Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o područjima i sjedištima sudova, drugo čitanje, P.Z. br. 209
Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnom odvjetništvu, drugo čitanje, P.Z. br. 208
Konačni prijedlog zakona o izmjeni Zakona o područjima i sjedištima državnih odvjetništava, drugo čitanje, P.Z. br. 210
Izvješće o učincima provedbe mjera iz Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti tijekom epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 u Republici Hrvatskoj, za razdoblje od 1. rujna do 31. prosinca 2021.
Konačni prijedlog zakona o dopunama Zakona o Središnjem registru osiguranika, drugo čitanje, P.Z. br. 201
Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina, prvo čitanje, P.Z. br. 237
Konačni prijedlog zakona o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Cipra o razmjeni i uzajamnoj zaštiti klasificiranih podataka, drugo čitanje, P.Z. br. 240
Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava, drugo čitanje, P.Z.E. br. 190
Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti, drugo čitanje, P.Z.E. br. 179
Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Fondu za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško, drugo čitanje, P.Z.E. br. 178
Prijedlog odluke o proglašenju mjeseca ožujka "Mjesecom svjesnosti o raku debelog crijeva u Republici Hrvatskoj"
Izvješće o Zahtjevu za raspisivanje državnog referenduma Građanske inicijative "Odlučujmo zajedno!" te Zahtjeva za raspisivanje državnog referenduma Građanske inicijative "Dosta je stožerokracije", Predlagatelj: odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav
a) Prijedlog odluke o razrješenju dijela članova Upravnog vijeća Agencije za znanost i visoko obrazovanje b) Prijedlog odluke o imenovanju dijela članova Upravnog vijeća Agencije za znanost i visoko obrazovanje
Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o predmetima opće uporabe, prvo čitanje, P.Z.E. br. 241
Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o strukovnom obrazovanju, prvo čitanje, P.Z. br. 249
Prijedlog zakona o priznavanju i vrednovanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija, prvo čitanje, P.Z. br. 250
Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama, prvo čitanje, P.Z.E. br. 214
Prijedlog strategije poljoprivrede do 2030.
Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o uspostavi infrastrukture za alternativna goriva, prvo čitanje, P.Z.E. br. 228
Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti zraka, prvo čitanje, P.Z.E. br. 246
Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o Zakladi "Hrvatska za djecu", prvo čitanje, P.Z. br. 200
Prijedlog zakona o Registru osoba s invaliditetom, prvo čitanje, P.Z. br. 244
Prijedlog strategije razvitka službene statistike Republike Hrvatske 2021. - 2030. godine
Prijedlog programa statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2021. - 2027.
Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravnim posljedicama osude, kaznenoj evidenciji i rehabilitaciji, prvo čitanje, P.Z.E. br. 243
Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnom bilježništvu, prvo čitanje, P.Z. br. 245
Prijedlog zakona o strateškim robnim zalihama, prvo čitanje, P.Z. br. 247
Prigovor protiv stegovne mjere udaljenja sa sjednice Hrvatskoga sabora, Predlagatelj: zastupnik Krešo Beljak
Prijedlog deklaracije o Ukrajini, Predlagatelj: Odbor za vanjsku politiku
Godišnje izvješće Hrvatske zaklade za znanost za 2020. godinu, Predlagatelj: Upravni odbor Hrvatske zaklade za znanost
Izvješće o obavljenim financijskim revizijama političkih stranaka i nezavisnih zastupnika za 2020., Predlagatelj: Državni ured za reviziju
Godišnji izvještaj o radu Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za 2019. godinu, Predlagatelj: Upravni odbor Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva
Izvješće o obavljenim poslovima i utrošenim sredstvima na izradi tehničke dokumentacije za Popis stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2021. godine, Predlagatelj: Državna geodetska uprava
Izvješće predsjednika Vlade Republike Hrvatske o stanju u Ukrajini
Prijedlog zakona o provedbi Uredbe (EU) 2019/881 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2019. (Zakon o provedbi kibernetičke sigurnosne certifikacije), prvo čitanje, P.Z.E. br. 236
Izvješće o provedbi Nacionalnog programa zaštite potrošača za razdoblje od 2017. do 2020. godine
Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Stečajnog zakona, drugo čitanje, P.Z.E. br. 231
Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o stečaju potrošača, drugo čitanje, P.Z.E. br. 232
Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudskom registru, drugo čitanje, P.Z.E. br. 233
Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima, drugo čitanje, P.Z.E. br. 234
Konačni prijedlog zakona o dopuni Zakona o sustavu civilne zaštite, Predlagatelj: zastupnik Marijan Pavliček, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 238
Izvješće o poslovanju slobodnih zona u Republici Hrvatskoj u 2020. godini
Prijedlog odluke o proglašenju 14. svibnja "Hrvatskim danom šećerne bolesti", Predlagatelj: Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku
Prijedlog zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj, prvo čitanje, P.Z.E. br. 256
Prijedlog za iskazivanje povjerenja Ivanu Paladini za obavljanje dužnosti ministra prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Predlagatelj: predsjednik Vlade Republike Hrvatske
Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o prehrambenim aditivima, aromama i prehrambenim enzimima, drugo čitanje, P.Z.E. br. 180
Prijedlog odluke o sudjelovanju Oružanih snaga Republike Hrvatske u sklopu aktivnosti ojačane budnosti NATO-a u Mađarskoj
Prijedlog odluke o sudjelovanju Oružanih snaga Republike Hrvatske u aktivnosti u sklopu projekta Stalne strukturirane suradnje Europske unije "Kibernetički timovi za brzi odgovor i uzajamnu pomoć u kibernetičkoj sigurnosti"
Konačni prijedlog zakona o potvrđivanju Ugovora o zajmu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za Projekt "Hrvatska: ususret održivom, pravednom i učinkovitom obrazovanju", drugo čitanje, P.Z. br. 254
Izvješće o radu pravobraniteljice za ravnopravnost spolova za 2020. godinu, Predlagateljica: pravobraniteljica za ravnopravnost spolova
Prijedlog zakona o komasaciji poljoprivrednog zemljišta, prvo čitanje, P.Z. br. 251
Prijedlog zakona o higijeni hrane i mikrobiološkim kriterijima za hranu, prvo čitanje, P.Z.E. br. 255
Prijedlog deklaracije o Alpe-Adria-Dunav području slobodnom od GMO-a, Predlagatelj: Odbor za poljoprivredu
Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 260
Izvješće o izvršenju Godišnjega provedbenog plana statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2020. godine
Prijedlog godišnjega provedbenog plana statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2021.
Prijedlog godišnjega provedbenog plana statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2022.
Godišnje izvješće o državnim potporama za 2020. godinu
Konačni prijedlog zakona o naseljima, drugo čitanje, P.Z. br. 171
Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 261
Izvješće o obavljenoj reviziji Godišnjeg izvještaja o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu, Predlagatelj: Državni ured za reviziju
Prijedlog hrvatske strategije za vodik do 2050. godine
Prijedlog odluke o osnivanju Istražnog povjerenstva za utvrđivanje učinkovitosti funkcioniranja sustava raspolaganja fondovima Europske unije i nadzora mogućih nepravilnosti, nezakonitih radnji i korupcije, Predlagatelji: 22 zastupnika Hrvatskoga sabora
Izvješće o učincima provedbe Zakona o otocima u 2020. godini
Izvješće o radu Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u 2019. godini, Predlagatelj: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti
Izvješće o radu Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u 2020. godini, Predlagatelj: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti
Konačni prijedlog zakona o održivoj uporabi pesticida, drugo čitanje, P.Z.E. br. 181
Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o biljnom zdravstvu, prvo čitanje, P.Z.E. br. 262
Izvješće o radu Odbora za europske poslove za razdoblje od 22. srpnja 2020. do 15. prosinca 2021., Predlagatelj: Odbor za europske poslove
Konačni prijedlog zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti, drugo čitanje, P.Z.E. br. 242
Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o provedbi Uredbe (EZ) br. 1829/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. rujna 2003. godine o genetski modificiranoj hrani i hrani za životinje i Uredbe (EZ) br. 1830/2003 Europskoga parlamenta i Vijeća od 22. rujna 2003. godine o sljedivosti i označavanju genetski modificiranih organizama i sljedivosti hrane i hrane za životinje proizvedenih od genetski modificiranih organizama kojom se izmjenjuje i dopunjuje Direktiva 2001/18/EZ, prvo čitanje, P.Z.E. br. 257
Izvješće o radu probacijske službe za 2020.
Izvješće o stanju i radu kaznionica, zatvora i odgojnih zavoda za 2020.
Konačni prijedlog zakona o komasaciji poljoprivrednog zemljišta, drugo čitanje, P.Z. br. 251
Prijedlog odluka povodom Izvješća o provedenoj provjeri broja i vjerodostojnosti potpisa birača te zakonitosti postupka prikupljanja potpisa birača iz Zahtjeva za raspisivanje državnog referenduma Građanske inicijative "Odlučujmo zajedno!" i Zahtjeva za raspisivanje državnog referenduma Građanske inicijative "Dosta je stožerokracije", Predlagatelj: Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav
Konačni prijedlog zakona o izmjenama Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju i zdravstvenoj zaštiti stranaca u Republici Hrvatskoj, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 267
Konačni prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o socijalnoj skrbi, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 268
Iznošenje stajališta zastupnika Hrvoja Zekanovića
Iznošenje stajališta Kluba zastupnika Fokusa i nezavisnih zastupnika
Iznošenje stajališta Kluba zastupnika Socijaldemokrati
Iznošenje stajališta Kluba zastupnika HNS-a, HSU-a i nezavisnih zastupnika
Iznošenje stajališta Kluba zastupnika HDZ-a
Utvrđivanje dnevnog reda
Iznošenje stajališta zastupnice Karoline Vidović Krišto
Iznošenje stajališta Kluba zastupnika MOST-a
Iznošenje stajališta Kluba zastupnika HSS-a i Radničke fronte
Iznošenje stajališta Kluba zastupnika Centra i GLAS-a
Iznošenje stajališta Kluba zastupnika IDS-a
Iznošenje stajališta Kluba zastupnika SDP-a
Iznošenje stajališta Kluba zastupnika SDSS-a
Iznošenje stajališta Kluba zastupnika HSLS-a i Reformista
Iznošenje stajališta Kluba zastupnika nacionalnih manjina
Obilježavanje 27. siječnja Međunarodnog dana sjećanja na žrtve holokausta
Aktualno prijepodne
Minuta šutnje za bivšeg predsjednika Hrvatskoga sabora gospodina Nedjeljka Mihanovića
Iznošenje stajališta Kluba zastupnika Za pravednu Hrvatsku
Iznošenje stajališta Kluba zeleno-lijevog bloka
Iznošenje stajališta Kluba zastupnika Domovinskog pokreta
Iznošenje stajališta Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista