39. sjednica

Odbor za zaštitu okoliša i prirode

30. 11. 2022

Glasanje

39. sjednica, 30. 11. 2022

Mišljenje Odbora za zaštitu okoliša i prirode o Stajalištu RH o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2010/75/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o industrijskim emisijama (integrirano sprečavanje i kontrola onečišćenja) i Direktive Vijeća 1999/31/EZ od 26. travnja 1999. o odlagalištima otpada COM (2022) 156, D.E.U. br. 22/099

7
 
0
 
0
 
0
 

Vaše pretraživanje nema rezultata jer Hrvatski sabor nije otvorio podatke koje tražite. Želite to promijeniti?