10. sjednica

Hrvatski sabor

21. 11. 2018
objavljeni podaci: 21. 11. 2018

Glasanje

Prihvaćen

Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o provedbi Uredbe (EU) br. 517/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o fluoriranim stakleničkim plinovima i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 842/2006, s konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. 543 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske