11. sjednica

Hrvatski sabor

25. 1. 2019
objavljeni podaci: 25. 1. 2019

Glasanja

Prihvaćen
Odbijen
Pretraži prema naslovu
Matično radno tijelo
 • Mandatno-imunitetno povjerenstvo
 • Odbor za europske poslove
 • Odbor za financije i državni proračun
 • Odbor za gospodarstvo
 • Odbor za Hrvate izvan Republike Hrvatske
 • Odbor za informiranje, informatizaciju i medije
 • Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove
 • Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina
 • Odbor za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu
 • Odbor za međuparlamentarnu suradnju
 • Odbor za obitelj, mlade i sport
 • Odbor za obranu
 • Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu
 • Odbor za poljoprivredu
 • Odbor za pomorstvo, promet i infrastrukturu
 • Odbor za pravosuđe
 • Odbor za predstavke i pritužbe
 • Odbor za prostorno uređenje i graditeljstvo
 • Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo
 • Odbor za ratne veterane
 • Odbor za ravnopravnost spolova
 • Odbor za regionalni razvoj i fondove Europske unije
 • Odbor za turizam
 • Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost
 • Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav
 • Odbor za vanjsku politiku
 • Odbor za vanjsku politiku
 • Odbor za zakonodavstvo
 • Odbor za zaštitu okoliša i prirode
 • Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku
 • social
 • TW
Vrste glasanja
 • imenovanje
 • interpelacija
 • izvješće
 • konačni prijedlog zakona
 • ostalo
 • prvo čitanje
 • za raspisivanje

Konačni prijedlog zakona o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Socijalističke Republike Vijetnama o ...

82% votes for
0% votes against
0% votes abstained
17% not present
125
Za
 
0
Protiv
 
0
Suzdržana
 
26
Nema
 

a) Prijedlog odluke o razrješenju dijela članova Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja b) Prijedlog odluke o imenovanju dijela ...

51% votes for
1% votes against
0% votes abstained
46% not present
78
Za
 
3
Protiv
 
0
Suzdržana
 
70
Nema
 

Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o suzbijanju zlouporabe droga, prvo čitanje, p.z.e. br. 495 - predlagateljica: ...

76% votes for
0% votes against
0% votes abstained
23% not present
115
Za
 
0
Protiv
 
0
Suzdržana
 
36
Nema