14. sjednica

Hrvatski sabor

20. 9. 2019
objavljeni podaci: 20. 9. 2019

Glasanja

Prihvaćen
Odbijen
Pretraži prema naslovu
Matično radno tijelo
 • Mandatno-imunitetno povjerenstvo
 • Odbor za europske poslove
 • Odbor za financije i državni proračun
 • Odbor za gospodarstvo
 • Odbor za Hrvate izvan Republike Hrvatske
 • Odbor za informiranje, informatizaciju i medije
 • Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove
 • Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina
 • Odbor za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu
 • Odbor za međuparlamentarnu suradnju
 • Odbor za obitelj, mlade i sport
 • Odbor za obranu
 • Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu
 • Odbor za poljoprivredu
 • Odbor za pomorstvo, promet i infrastrukturu
 • Odbor za pravosuđe
 • Odbor za predstavke i pritužbe
 • Odbor za prostorno uređenje i graditeljstvo
 • Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo
 • Odbor za ratne veterane
 • Odbor za ravnopravnost spolova
 • Odbor za regionalni razvoj i fondove Europske unije
 • Odbor za turizam
 • Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost
 • Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav
 • Odbor za vanjsku politiku
 • Odbor za vanjsku politiku
 • Odbor za zakonodavstvo
 • Odbor za zaštitu okoliša i prirode
 • Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku
 • social
 • TW
Vrste glasanja
 • izvješće
 • konačni prijedlog zakona
 • prvo čitanje

izvješće mandatno–imunitetnog povjerenstva o zahtjevu za davanje odobrenja za pokretanje kaznenog postupka protiv lovre kuščevića, ...

68% votes for
0% votes against
0% votes abstained
31% not present
103
Za
 
1
Protiv
 
0
Suzdržana
 
47
Nema
 

prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o alternativnim investicijskim fondovima, prvo čitanje, p.z.e. br. 665 - ...

61% votes for
0% votes against
0% votes abstained
38% not present
93
Za
 
0
Protiv
 
0
Suzdržana
 
58
Nema
 

prijedlog zakona o pomilovanju, prvo čitanje, p.z. br. 651 - predlagateljica: vlada republike hrvatske

50% votes for
11% votes against
0% votes abstained
37% not present
77
Za
 
17
Protiv
 
0
Suzdržana
 
57
Nema
 

konačni prijedlog zakona o provedbi uredbe (eu) br. 1257/2013 europskog parlamenta i vijeća od 20. studenoga 2013. o recikliranju ...

69% votes for
0% votes against
1% votes abstained
29% not present
105
Za
 
0
Protiv
 
2
Suzdržana
 
44
Nema
 

izvješće mandatno–imunitetnog povjerenstva o zahtjevu za davanje odobrenja za vođenje kaznenog postupka protiv ivana klarina, ...

66% votes for
0% votes against
0% votes abstained
32% not present
101
Za
 
1
Protiv
 
0
Suzdržana
 
49
Nema
 

konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o tržištu nafte i naftnih derivata, drugo čitanje, p.z.e. br. 636 - ...

50% votes for
8% votes against
0% votes abstained
40% not present
77
Za
 
13
Protiv
 
0
Suzdržana
 
61
Nema
 

konačni prijedlog zakona o potvrđivanju dodatnog protokola uz konvenciju vijeća europe o sprječavanju terorizma, drugo čitanje, ...

68% votes for
0% votes against
1% votes abstained
30% not present
103
Za
 
0
Protiv
 
2
Suzdržana
 
46
Nema
 

prijedlog ovršnog zakona, prvo čitanje, p.z.e. br. 676 - predlagateljica: vlada republike hrvatske

50% votes for
15% votes against
0% votes abstained
33% not present
76
Za
 
24
Protiv
 
0
Suzdržana
 
51
Nema
 

prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom, prvo čitanje, p.z.e. br. 664 ...

61% votes for
1% votes against
0% votes abstained
36% not present
93
Za
 
3
Protiv
 
0
Suzdržana
 
55
Nema