11. sjednica

Sabor

20. 4. 2022
objavljeni podaci: 20. 4. 2022

Glasanje

11. sjednica , 20. 4. 2022
Prihvaćen

Izvješće o korištenju europskih strukturnih i investicijskih fondova i pretpristupnih programa pomoći Europske unije za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2021. - podnositeljica: Vlada Republike Hrvatske