12. sjednica

Sabor

15. 9. 2022

Točke dnevnog reda

agenda-items
material
Izvješće Mandatno - imunitetnog povjerenstva
Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 322
Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vježbenicima u pravosudnim tijelima i pravosudnom ispitu, prvo čitanje, P.Z. br. 288
Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Pravosudnoj akademiji, prvo čitanje, P.Z. br. 289
Konačni prijedlog zakona o izmjenama Općeg poreznog zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. 323
Konačni prijedlog zakona o izmjenama Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 324
Konačni prijedlog zakona o izmjenama Zakona o porezu na dobit, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 325
Konačni prijedlog zakona o izmjenama Zakona o lokalnim porezima, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 326
Konačni prijedlog zakona o izmjenama Zakona o igrama na sreću, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 327
Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o upravnim pristojbama, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 328
Konačni prijedlog zakona o izmjenama Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 330
Konačni prijedlog zakona o izmjenama Zakona o elektroničkom novcu, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 331
Konačni prijedlog zakona o izmjenama Zakona o računovodstvu, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 333
Konačni prijedlog zakona o izmjenama Zakona o sigurnosti prometa na cestama, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 334
Konačni prijedlog zakona o izmjenama Zakona o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 335
Konačni prijedlog zakona o izmjenama Zakona o javnom okupljanju, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 336
Konačni prijedlog zakona o izmjenama Zakona o protuminskom djelovanju, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 337
Konačni prijedlog zakona o izmjeni Zakona o prijenosu i obradi podataka o putnicima u zračnom prometu u svrhu sprječavanja, otkrivanja, istraživanja i vođenja kaznenog postupka za kaznena djela terorizma i druga teška kaznena djela, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 338
Konačni prijedlog zakona o izmjenama Zakona o prebivalištu, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 339
Konačni prijedlog zakona o izmjenama Zakona o osobnoj iskaznici, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 340
Konačni prijedlog zakona o izmjenama Zakona o nabavi i posjedovanju oružja građana, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 341
Konačni prijedlog zakona o izmjenama Zakona o strancima, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 342
Konačni prijedlog zakona o izmjenama Zakona o državljanima država članica Europskog gospodarskog prostora i članovima njihovih obitelji, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 343
Konačni prijedlog zakona o izmjenama Zakona o sustavu civilne zaštite, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 344
Konačni prijedlog zakona o izmjeni Zakona o kritičnim infrastrukturama, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 345
Konačni prijedlog zakona o izmjenama Zakona o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 346
Konačni prijedlog zakona o izmjenama Zakona o zapaljivim tekućinama i plinovima, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 347
Konačni prijedlog zakona o izmjenama Zakona o privatnoj zaštiti, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 348
Konačni prijedlog zakona o izmjenama Zakona o privatnim detektivima, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 349
Konačni prijedlog zakona o izmjenama Zakona o zaštiti novčarskih institucija, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 350
Konačni prijedlog zakona o izmjenama Zakona o odgovornosti za nuklearnu štetu, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 351
Konačni prijedlog zakona o izmjenama Zakona o provedbi Uredbe (EU) br. 2019/1148 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. lipnja 2019. o stavljanju na tržište i uporabi prekursora eksploziva te izmjeni Uredbe (EZ) br. 1907/2006 i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 98/2013, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 352
Konačni prijedlog zakona o izmjenama Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 353
Konačni prijedlog zakona o izmjenama Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 354
Konačni prijedlog zakona o izmjenama Zakona o zaštiti od požara, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 355
Konačni prijedlog zakona o izmjenama Zakona o nadzoru državne granice, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 356
Konačni prijedlog zakona o izmjenama Zakona o vatrogastvu, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 357
Konačni prijedlog zakona o izmjenama Zakona o obveznim odnosima, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 358
Konačni prijedlog zakona o izmjenama Zakona o trgovačkim društvima, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 359
Konačni prijedlog zakona o izmjenama Zakona o parničnom postupku, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 360
Konačni prijedlog zakona o izmjenama Kaznenog zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 361
Konačni prijedlog zakona o izmjenama Prekršajnog zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 362
Konačni prijedlog zakona o izmjenama Ovršnog zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 363
Konačni prijedlog zakona o izmjenama Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 364
Konačni prijedlog zakona o izmjenama Zakona o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 365
Konačni prijedlog zakona o izmjenama Zakona o upućivanju radnika u Republiku Hrvatsku i prekograničnoj provedbi odluka o novčanoj kazni, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 366
Konačni prijedlog zakona o izmjenama Zakona o arhivskom gradivu i arhivima, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 367
Konačni prijedlog zakona o izmjenama Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 368
Konačni prijedlog zakona o izmjeni Zakona o muzejima, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 369
Konačni prijedlog zakona o izmjenama Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 370
Konačni prijedlog zakona o izmjenama Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 371
Konačni prijedlog zakona o izmjeni Zakona o audiovizualnim djelatnostima, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 372
Konačni prijedlog zakona o izmjenama Zakona o medijima, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 373
Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o elektroničkim medijima, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 374
Konačni prijedlog zakona o izmjenama Zakona o obnovi spomeničke cjeline Dubrovnika i drugih nepokretnih kulturnih dobara u okolici Dubrovnika, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 375
Konačni prijedlog zakona o izmjeni Zakona o Hrvatskoj poljoprivrednoj komori, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 376
Konačni prijedlog zakona o izmjeni Zakona o Hrvatskoj agronomskoj komori, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 377
Konačni prijedlog zakona o izmjenama Zakona o prijevozu u cestovnom prometu, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 378
Konačni prijedlog zakona o izmjenama Zakona o provedbi Uredbe (EU) br. 181/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. o pravima putnika u prijevozu autobusima i izmjeni Uredbe (EZ) br. 2006/2004, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 379
Konačni prijedlog zakona o izmjenama Zakona o željeznici, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 380
Konačni prijedlog zakona o izmjenama Zakona o ugovorima o prijevozu u željezničkom prometu, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 381
Konačni prijedlog zakona o izmjenama Zakona o inspekciji cestovnog prometa i cesta, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 382
Konačni prijedlog zakona o izmjenama Zakona o cestama, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 383
Konačni prijedlog zakona o izmjeni Zakona o meteorološkoj i hidrološkoj djelatnosti, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 384
Konačni prijedlog zakona o izmjenama Zakona o mjeriteljstvu, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 385
Konačni prijedlog zakona o izmjenama Zakona o nadzoru predmeta od plemenitih kovina, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 386
Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnoj nabavi, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 312
Konačni prijedlog zakona o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 2182/2004 o medaljama i žetonima koji nalikuju eurokovanicama, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 329
Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o platnom prometu, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 332
Izvješće o radu Hrvatske energetske regulatorne agencije za 2021. godinu i Izvješće o ostvarenju proračuna Hrvatske energetske regulatorne agencije za 2021. godinu, Predlagatelj: Hrvatska energetska regulatorna agencija
Izbor, imenovanja i razrješenja
Prijedlog zakona o gnojidbenim proizvodima, prvo čitanje, P.Z.E. br. 307
Konačni prijedlog zakona o dopuni Zakona o zdravstvenoj zaštiti, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 388
Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu kapitala, prvo čitanje, P.Z. br. 321
Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o kreditnim institucijama, prvo čitanje, P.Z. br. 391
Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sustavu osiguranja depozita, drugo čitanje, P.Z.E. br. 269
Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o socijalnoj skrbi, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 387
Prijedlog odluke o sudjelovanju Oružanih snaga Republike Hrvatske u operaciji potpore miru KFOR na Kosovu
Prijedlog odluke o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u aktivnosti Stalne NATO skupine protuminskih snaga 2
Prijedlog odluke o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u operaciji potpore miru "EU NAVFOR Somalija - ATALANTA"
Prijedlog odluke o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u operacijama potpore miru Ujedinjenih naroda
Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju, drugo čitanje, P.Z. br. 308
Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju radničkih tražbina, prvo čitanje, P.Z.E. br. 320
Prijedlog zakona o provedbi Uredbe (EU) 2019/1238 o paneuropskom osobnom mirovinskom proizvodu (PEPP), prvo čitanje, P.Z.E. br. 314
Konačni prijedlog zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti, drugo čitanje, P.Z. br. 300
Prijedlog zakona o osiguravanju kvalitete u visokom obrazovanju i znanosti, prvo čitanje, P.Z. br. 317
Konačni prijedlog zakona o provedbi Uredbe (EU) 2021/23 o okviru za oporavak i sanaciju središnjih drugih ugovornih strana, drugo čitanje, P.Z.E. br. 273
Mišljenje Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav Hrvatskoga sabora na temelju Zahtjeva za mišljenje o povredi Poslovnika Hrvatskoga sabora
Prijedlog zakona o sportu, prvo čitanje, P.Z. br. 398
Izvješće o radu Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa za 2018. godinu, Predlagatelj: Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa
Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu, prvo čitanje, P.Z.E. br. 394
Prijedlog zakona o suzbijanju neprijavljenoga rada, prvo čitanje, P.Z.E. br. 395
Prijedlog odluke o imenovanju članice Upravnog vijeća Agencije za znanost i visoko obrazovanje
Prijedlog izmjena i dopuna Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu
Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za prvo polugodište 2022. godine
Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2022. godinu, drugo čitanje, P.Z. br. 408
Prijedlog zakona o kazalištima, prvo čitanje, P.Z. br. 407
Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak, prvo čitanje, P.Z. br. 397
Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o administrativnoj suradnji u području poreza, prvo čitanje, P.Z.E. br. 396
Prijedlog zakona o iskorištavanju punog potencijala konoplje, prvo čitanje, P.Z. br. 258
Izvješća o obavljenim financijskim revizijama lokalnih jedinica, Predlagatelj: Državni ured za reviziju
Izvješća o obavljenim financijskim revizijama trgovačkih društava u vlasništvu lokalnih jedinica, Predlagatelj: Državni ured za reviziju
Izvješća o obavljenim financijskim revizijama korisnika državnog proračuna, Predlagatelj: Državni ured za reviziju
Godišnje izvješće o provedbi Strategije i Zakona o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske za 2021. godinu, Predlagatelj: Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske
Programsko i financijsko izvješće Hrvatskog olimpijskog odbora za 2021. godinu, Predlagatelj: Hrvatski olimpijski odbor
Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti upravljanja listama čekanja za postupke magnetske rezonance, Predlagatelj: Državni ured za reviziju
Izvještaj o radu Hrvatske agencije za osiguranje depozita i Izvještaj o radu sustava osiguranja depozita za 2021. godinu, Revidirani financijski izvještaj Hrvatske agencije za osiguranje depozita za 2021. godinu, Izvješće o radu Nadzornog odbora Hrvatske agencije za osiguranje depozita za 2021. godinu, Predlagatelji: Hrvatska agencija za osiguranje depozita i Nadzorni odbor Hrvatske agencije za osiguranje depozita
Iznošenje stajališta Kluba zastupnika IDS-a
Obilježavanje 175. obljetnice uvođenja hrvatskog jezika kao službenog jezika u javnu uporabu
Iznošenje stajališta Kluba zastupnika nacionalnih manjina
Iznošenje stajališta Kluba zastupnika HNS-a, HSU-a i nezavisnih zastupnika
Iznošenje stajališta Kluba zastupnika Fokusa, Reformista i nezavisnih zastupnika
Aktualno prijepodne
Iznošenje stajališta zastupnika Hrvoja Zekanovića