12. sjednica

Sabor

15. 9. 2022

Transkript

NASTAVAK NAKON STANKE U 11,31 SATI

Poštovane kolegice i kolege, nastavljamo s radom. Sada ćemo raspraviti Izvješće Mandatno-imunitetnog povjerenstva o početku mirovanja zastupničkog mandata zastupnika Vilima Matule i početku obnašanja zastupničke dužnosti zamjenice zastupnika Jelene Miloš. Molio bih predsjednika Mandatno-imunitetnog povjerenstva g. Roberta Jankovicsa da podnese izvješće. Izvolite.

Stanka. Kolegica Benčić traži stanku. Izvolite.

Evo ja bih još jednom željela iskoristiti ovu priliku za stanku da još jednom naglasim da je bez obzira što je ova točka nama važna, Izvješće Mandatno-imunitetnog povjerenstva, da je zaista nedopustivo pred hrvatskom javnošću da danas, na prvi dan zasjedanja Sabora nemamo temu koja je ključna tema za sve građane ove zemlje, a to je pitanje kako prevenirati ovakav kriminal kakav se dogodio u INA-i u budućnosti. .../Upadica: Kolegice Benčić./... Kako stvoriti

Ja vas molim da stanete. Sad znadete i sami da kršite Poslovnik. Dakle, stanka se traži o točci dnevnog reda o kojoj se razgovara. Mi sad razgovaramo o Mandatno-imunitetnom povjerenstvu i njegovoj odluci.

Evo sad ću vam objasniti, ako mi dozvolite, ja ću vam vrlo rado objasniti. Stanka se traži o točci dnevnog reda koja je taj dan. Danas, .../Upadica: Ne, ne, ne, ne, koja je trenutno na rasporedu./... Pročitajte u Poslovniku, imali smo .../Upadica: Piše tako u Poslovniku, pa to i jesmo, da./... o tome. .../Upadica: Vi možete sada tražiti stanku da bi obrazložili poziciju kluba o točci dnevnog reda o kojoj raspravljamo./... Okej.

To je zaista tako. Mislim pa to je već abeceda. .../Upadica: Dobro, ako ćete i, pa da, ali u Poslovniku jasno piše o točci dnevnog reda, a ne o toj točci dnevnog reda, međutim, ja ću vam sada to dozvoliti./... Nemojte, nemojte sada. .../Upadica: Okej i ja ću dići stanku onda na sljedećoj točci pa ćemo vidjeti da li ćete onda dozvoliti./...

Na sljedećoj bi imalo rezona i to biste mogli možda uz dobru argumentaciju obrazložiti, ali ovdje zaista ne vidim nikakvu vezu.

Dobro. Ovaj, idemo sada onda dalje. Pozivam ponovo predsjednika Mandatno-imunitetnog povjerenstva kolegu Jankovicsa da obrazloži navedenu odluku.

Poštovani g. predsjedniče, poštovane kolegice i kolege.

Mandatno-imunitetno povjerenstvo HS-a na 29. sjednici održanoj 12. rujna 2022. g. razmotrilo je pisani zahtjev zastupnika Vilima Matule od 6. rujna 2022. g. kojim je izvijestio predsjednika HS-a da na temelju čl. 14. st. 1 Zakona o izborima zastupnika u HS stavlja svoj zastupnički mandat u mirovanje sa danom 15. rujna 2022. g. i dopis stranke Možemo!, politička platforma upućen predsjedniku HS-a 6. rujan 2022. g., a kojim se za zamjenicu zastupnika određuje Jelena Miloš.

Vilim Matula izabran je za zastupnika u 10. saziv HS-a kao kandidat s najvećim brojem osvojenih preferencijskih glasova na listi Možemo! politička platforma, Zagreb je naš, Nova ljevica, Radnička fronta, Održivi razvoj Hrvatske-ORAH, Za grad u 2. izbornoj jedinici. Budući da na navedenoj listi u 2. izbornoj jedinici nema neizabranih kandidata prema preferencijalnim glasova iz iste političke stranke kojoj je u trenutku izbora pripadnik, pripada zastupnik koji stavlja mandat u mirovanje, stranka Možemo! je u skladu s odredbama čl. 42 st. 3 Zakona odredila Jelenu Miloš kao zamjenicu zastupnika.

Povjerenstvo je utvrdilo da su ispunjeni zakonom ispunjeni uvjeti za početak mirovanja zastupničkog mandata zastupnika Vilima Matule, kao i uvjeti za početak obnašanja zastupničke dužnosti zastupničke dužnosti njegove zamjenice Jelene Miloš.

Slijedom navedenog, Povjerenstvo na temelju čl. 11, 14 i 42. st. 3 Zakona i čl. 9 st. 2 i 116 Poslovnika HS-a jednoglasno predlaže HS-u donošenje odluke o početku mirovanja zastupničkog mandata zastupnika i početka obnašanja zastupničke dužnosti zamjenice zastupnika.

Dana 15. rujna 2022. g. započinje mirovanje započinje mirovanje zastupničkog mandata zastupnika Vilima Matule. Jelena Miloš zastupničku dužnost zamjenice zastupnika u skladu s odredbom čl. 9 st. 2 Poslovnika HS-a započinje obnašati kada Sabor odlukom utvrdi zakonske pretpostavke za primjenu instituta zamjenjivanja.

Osim ovog Izvješća, ja bih iskoristio priliku s obzirom da imamo i nazočnost javnosti, da pozovem sve političke stranke koje budu u idućem vremenu mijenjale svoje kolege zastupnike, da možda pri donošenju nekih pravno-tehničkih odluka se konzultiraju sa stručnom službom Mandatno-imunitetnog povjerenstva kako bi izbjegli kasnije probleme u preuzimanju zastupničke dužnosti.

Kolega Bačić, replika, izvolite.

Branko Bačić

Zahvaljujem g. predsjedniče.

Kolega Jankovics, ovaj vaš završni dio uvodnog izlaganja me potaknuo da postavim, da vam postavim pitanje. Naime, ukoliko postoji dvojba da li novoizabrani, novoizabrani zastupnik koji preuzima dužnost pripada stranci onoj istoj iz koje je došao zastupnik koji prekida mandat, da li vaše, naše Povjerenstvo, Mandatno-imunitetno povjerenstvo provjerava da li pojedini zastupnik je uistinu član političke stranke za koju ga je stranka nominirala?

Izvolite odgovor.

Pa Mandatno-imunitetno povjerenstvo je jedno više, jedno tijelo sa puno predstavnika različitih političkih stranaka i zaista pokušavamo biti što korektniji prema svima u svom radu jer u pitanju su ipak sudbine naših kolega zastupnika. Pokušavamo držati se normi da nam odluke budu jednoglasne. Sukladno tome, nije ovo prvi put da imamo zamjenika zastupnika koji bira, koji je izabran preferencijalno pa je određivanje zamjenika jedan složeniji postupak.

Mi smo i ovaj put odgovorili na vaše pitanje nastojali doći do informacije, gđa. Miloš, da li je iz iste stranke kao što je, odnosno da li je u trenutku izbora bila iz iste stranke kao što je naš kolega koji nas napušta i pojavile su se određene dvojbe, zaista, prije svega iz onoga što smo pročitali u aktualnim medijima i pozvali smo stranku Možemo! da se izjasni da li gđa. Miloš u trenutku izbora pripadala njima ili pripadala nekom drugome, evo mi smo se u to uvjerili i sukladno tome smo i predložili ovo, međutim ostajem pri svojoj zamolbi da možda preveniramo to na način da stranke koje se odlučuju na zamjenu …/Upadica: Hvala vam/…zastupnika da prvo konzultiraju MIP.