8. sjednica

Sabor

29. 10. 2021

Točke dnevnog reda

agenda-items
material
Izvješće Mandatno - imunitetnog povjerenstva
Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o općem upravnom postupku, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 172
Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravnim sporovima, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 173
Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o minimalnoj plaći, prvo čitanje, P.Z. br.170
Konačni prijedlog zakona o potvrđivanju Statuta Azijske infrastrukturne investicijske banke, drugo čitanje, P.Z. br. 158
Konačni prijedlog zakona o potvrđivanju Protokola koji se odnosi na izmjenu članka 50. (a) Konvencije o međunarodnom civilnom zrakoplovstvu, drugo čitanje, P.Z. br. 156
Konačni prijedlog zakona o potvrđivanju Protokola koji se odnosi na izmjenu članka 56. Konvencije o međunarodnom civilnom zrakoplovstvu, drugo čitanje, P.Z. br. 157
Prijedlog zakona o naseljima, prvo čitanje, P.Z. br. 171
Konačni prijedlog zakona o tržištu električne energije, drugo čitanje, P.Z.E. br. 146
Konačni prijedlog zakona o određenim aspektima ugovora o isporuci digitalnog sadržaja i digitalnih usluga, drugo čitanje, P.Z.E. br. 150
a) Prijedlog odluke o razrješenju članice Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja b) Prijedlog odluke o imenovanju predsjednice Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja
a) Prijedlog odluke o razrješenju dijela članova Upravnog vijeća Hrvatskog memorijalno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata b) Prijedlog odluke o imenovanju dijela članova Upravnog vijeća Hrvatskog memorijalno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata
Prijedlog višegodišnjeg programa katastarskih izmjera građevinskih područja za razdoblje 2021. - 2030.
Konačni prijedlog zakona o autorskom pravu i srodnim pravima, drugo čitanje, P.Z.E. br. 61
Konačni prijedlog zakona o elektroničkim medijima, drugo čitanje, P.Z.E. br. 62
Konačni prijedlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o zaštiti ulaganja između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Socijalističke Republike Vijetnama, s druge strane, drugo čitanje, P.Z. br. 165
Konačni prijedlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o zaštiti ulaganja između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Republike Singapura, s druge strane, drugo čitanje, P.Z. br. 166
Konačni prijedlog zakona o potvrđivanju Ugovora o jamstvu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj Projekt pomoći poduzećima u osiguravanju likvidnosti u Hrvatskoj, drugo čitanje, P.Z. br. 174
Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom, drugo čitanje, P.Z.E. br. 151
Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o alternativnim investicijskim fondovima, drugo čitanje, P.Z.E. br. 152
Konačni prijedlog zakona o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja, drugo čitanje, P.Z.E. br. 99
Prijedlog zakona o referendumu, prvo čitanje, P.Z. br. 183
Izbor, imenovanja i razrješenja
Konačni prijedlog zakona o dopuni Zakona o potvrđivanju Europske konvencije o uzajamnoj sudskoj pomoći u kaznenim stvarima od 20. travnja 1959. godine i Dodatnog protokola Europskoj konvenciji o uzajamnoj sudskoj pomoći u kaznenim stvarima od 17. ožujka 1978. godine, drugo čitanje, P.Z. br. 176
Godišnje izvješće o radu Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja za 2020. godinu, Predlagatelj: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja
Godišnje izvješće o radu Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti za 2020., Predlagatelj: Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti
Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja, drugo čitanje, P.Z. br. 154
Prijedlog zakona o obrazovanju odraslih, prvo čitanje, P.Z. br. 168
Konačni prijedlog zakona o potvrđivanju Globalne konvencije o priznavanju kvalifikacija u visokom obrazovanju, drugo čitanje, P.Z. br. 164
Polugodišnja informacija o financijskom stanju, stupnju ostvarenja stabilnosti cijena i provedbi monetarne politike u drugom polugodištu 2020., Predlagatelj: Hrvatska narodna banka
Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o unapređenju poduzetničke infrastrukture, prvo čitanje, P.Z. br. 177
Prijedlog zakona o zaštiti potrošača, prvo čitanje, P.Z.E. br. 175
Prijedlog zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora, prvo čitanje, P.Z. br. 184
Prijedlog odluke o izboru predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske, Predlagatelj: Predsjednik Republike Hrvatske
Konačni prijedlog zakona o institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj, drugo čitanje, P.Z. br. 135
a) Prijedlog odluke o razrješenju predsjednika Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije b) Prijedlog odluke o imenovanju predsjednika Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije
Izvješće o učincima provedbe mjera iz Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti tijekom epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 u Republici Hrvatskoj, za razdoblje od 01. lipnja do 31. kolovoza 2021.
Prijedlog odluke o imenovanju Glavnog ravnatelja Hrvatske radiotelevizije, Predlagatelj: Odbor za informiranje, informatizaciju i medije (povučen iz procedure)
Konačni prijedlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Savezne Republike Njemačke o privremenom boravku pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske i Oružanih snaga Savezne Republike Njemačke na državnom području druge države (Hrvatsko-njemački sporazum o gostujućim snagama), drugo čitanje, P.Z. br. 169
Izvješće o radu Vijeća za elektroničke medije i Agencije za elektroničke medije za 2019. godinu, Predlagatelj: Agencija za elektroničke medije i Vijeće za elektroničke medije
Godišnji financijski izvještaji Hrvatske banke za obnovu i razvitak (HBOR) za 2020. godinu, Predlagatelj: Hrvatska banka za obnovu i razvitak
Izvješće o radu Povjerenstva za fiskalnu politiku za 2020. godinu, Predlagatelj: Povjerenstvo za fiskalnu politiku
Godišnje izvješće o poslovanju Financijske agencije za 2020. godinu, Predlagatelj: Financijska agencija
Godišnje izvješće Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije za 2020. godinu, Predlagatelj: Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije
Prijedlog odluke o imenovanju Glavnog ravnatelja Hrvatske radiotelevizije, Predlagatelj: Odbor za informiranje, informatizaciju i medije
Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 192
Konačni prijedlog zakona o dopuni Zakona o Državnom inspektoratu, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 194
Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 193
Prijedlog strategije sprječavanja korupcije za razdoblje od 2021. do 2030. godine
Konačni prijedlog zakona o dopuni Zakona o porezu na dodanu vrijednost, Predlagateljica: zastupnica Anka Mrak-Taritaš, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 113
Konačni prijedlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o izmjeni Sporazuma o prijenosu i objedinjavanju doprinosa u jedinstveni sanacijski fond između Kraljevine Belgije, Republike Bugarske, Češke Republike, Kraljevine Danske, Savezne Republike Njemačke, Republike Estonije, Irske, Helenske Republike, Kraljevine Španjolske, Francuske Republike, Republike Hrvatske, Talijanske Republike, Republike Cipra, Republike Latvije, Republike Litve, Velikog Vojvodstva Luksemburga, Mađarske, Republike Malte, Kraljevine Nizozemske, Republike Austrije, Republike Poljske, Portugalske Republike, Rumunjske, Republike Slovenije, Slovačke Republike i Republike Finske, drugo čitanje, P.Z. br. 189
Godišnje izvješće Vlade Republike Hrvatske
Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Fondu za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško, prvo čitanje, P.Z.E. br. 178
Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti, prvo čitanje, P.Z.E. br. 179
Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o minimalnoj plaći, drugo čitanje, P.Z. br. 170
Konačni prijedlog zakona o izmjeni Zakona o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju, Predlagatelj: zastupnik Silvano Hrelja, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 187
Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu, prvo čitanje, P.Z. br. 182
Prijedlog zakona o održivoj uporabi pesticida, prvo čitanje, P.Z.E. br. 181
Prijedlog zakona o postupku notifikacije u području tehničkih propisa i propisa o uslugama informacijskog društva (TRIS), prvo čitanje, P.Z.E. br. 185
Godišnje izvješće Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga za 2020. godinu, Predlagatelj: Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga
Prijedlog izmjena i dopuna Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. godinu i projekcija za 2022. i 2023. godinu
Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. godinu, drugo čitanje, P.Z. br. 202
Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za prvo polugodište 2021. godine
Prijedlog za pokretanje pitanja povjerenja dr. sc. Zdravku Mariću, potpredsjedniku Vlade Republike Hrvatske i ministru financija u Vladi Republike Hrvatske, Predlagatelji: 34 zastupnika Hrvatskoga sabora
Konačni prijedlog zakona o izmjenama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 197
Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trošarinama, prvo čitanje, P.Z.E. br. 198
Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava, prvo čitanje, P.Z. br. 190
Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o provedbi Uredbe (EU) 2017/2402 o utvrđivanju općeg okvira za sekuritizaciju i o uspostavi specifičnog okvira za jednostavnu, transparentnu i standardiziranu sekuritizaciju, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 188
Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama, prvo čitanje, P.Z.E. br. 199
Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim odnosima, drugo čitanje, P.Z.E. br. 148
Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima, prvo čitanje, P.Z. br. 207
Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o područjima i sjedištima sudova, prvo čitanje, P.Z. br. 209
Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnom odvjetništvu, prvo čitanje, P.Z. br. 208
Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o područjima i sjedištima državnih odvjetništava, prvo čitanje, P.Z. br. 210
Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odvjetništvu, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 205
Konačni prijedlog zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 204
Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o prehrambenim aditivima, aromama i prehrambenim enzimima, prvo čitanje, P.Z.E. br. 180
Prijedlog zakona o dopunama Zakona o Središnjem registru osiguranika, prvo čitanje, P.Z. br. 201
Prijedlog odluke o imenovanju predsjednika Povjerenstva za fiskalnu politiku, Predlagatelj: Odbor za financije i državni proračun
Godišnje izvješće o radu Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave za 2020. godinu, Predlagatelj: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Izvješće o radu Hrvatske energetske regulatorne agencije za 2020. godinu i Izvješće o ostvarenju proračuna Hrvatske energetske regulatorne agencije za 2020. godinu, Predlagatelj: Hrvatska energetska regulatorna agencija
Iznošenje stajališta Kluba zastupnika SDSS-a
Iznošenje stajališta Kluba zastupnika IDS-a
Iznošenje stajališta Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista
Iznošenje stajališta Kluba zastupnika HSS-a i Radničke fronte
Iznošenje stajališta Kluba zastupnika HDZ-a
Iznošenje stajališta Kluba zastupnika Domovinskog pokreta
Iznošenje stajališta Kluba zastupnika Centra i GLAS-a
Utvrđivanje dnevnog reda
Iznošenje stajališta Kluba zastupnika nacionalnih manjina
Iznošenje stajališta Kluba zastupnika HNS-a, HSU-a i nezavisnih zastupnika
Iznošenje stajališta Kluba zastupnika Socijaldemokrati
Iznošenje stajališta Kluba zastupnika HSLS-a i Reformista
Iznošenje stajališta zastupnice Karoline Vidović Krišto
Iznošenje stajališta Kluba zastupnika MOST-a
Aktualno prijepodne
Iznošenje stajališta Kluba zeleno-lijevog bloka
Iznošenje stajališta Kluba zastupnika SDP-a