8. sjednica

Sabor

29. 10. 2021

Transkript

Mi sada prelazimo na izvješće Mandatno-imunitetnog povjerenstva i glasovanje nakon čega ćemo imati stanku od 15 minuta pa ćemo nastaviti sa iznošenjem stajališta kluba.

Pozivam znači sada kolegu Jankovića da date izvješće Mandatno-imunitetnog povjerenstva o prestanku mirovanja zastupničkog mandata zastupnika Andre Krstulovića Opare i prestanku obnašanja zastupničke dužnosti zamjenice zastupnika Danice Baričević.

Molim vas kolega izvolite.

Poštovani gospodine predsjedniče Mandatno-imunitetno povjerenstvo Hrvatskog sabora razmotrilo je na 20. sjednici održanoj 10. rujna 2021. godine pisanu izjavu zastupnika Andre Krstulovića Opare o ponovnom obnašanju zastupničke dužnosti koja je upućena predsjedniku Hrvatskog sabora aktom od 7. rujna 2021. godine.

Povjerenstvo je utvrdilo da temeljem Članka 14. stavka 1. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor mirovanje zastupničkog mandata Andri Krstulović Opari započelo 22. srpnja 2020. godine te da je istog dana zastupničku dužnost zamjenice zastupnika započela obnašati Danica Baričević. Kako je Andro Krstulović Opara sukladno Članku 14. stavku 2. i 3. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor podnio pisanu izjavu predsjedniku Hrvatskog sabora u zakonskom roku povjerenstvo je utvrdilo da su ispunjeni zakonom utvrđeni uvjeti pa mirovanje zastupničkog mandata Andri Krstuloviću Opari prestaje 8 dana od dana podnošenja zahtjeva. Istog dana prestaje obnašanje zastupničke dužnosti njegovoj zamjenici Danici Baričević.

Slijedom navedenog, Mandatno-imunitetno povjerenstvo temeljem Članka 14. stavaka 3. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor i Članka 116. Poslovnika Hrvatskog sabora predlaže Hrvatskom saboru donošenje Odluke o prestanku mirovanja zastupničkog mandata zastupnika i prestanku obnašanja zastupničke dužnosti zamjenice zastupnika. Dana 15. rujna 2021. godine prestaje mirovanje zastupničkog mandata zastupnika Andre Krstulovića Opare. Zastupničku dužnost zamjenice zastupnika prestaje obnašati Danica Baričević dana 15. rujna 2021. godine.

Zahvaljujem kolegi Jankoviću, pa dajem na glasovanje, u stvari otvaram raspravu. Budući da se nitko ne javlja zaključujem raspravu i prelazimo na glasovanje.

Dajem na glasovanje Prijedlog Odluke o prestanku mirovanja zastupničkog mandata zastupnika Andre Krstulovića Opare i prestanku obnašanja zastupničke dužnosti zamjenice zastupnika Danice Baričević.

Tko je za?

Tko je suzdržan?

I tko je protiv?

Utvrđujem da je glasovalo 88 zastupnika, 87 bilo je za, 1 suzdržan pretpostavljam greškom jer je, onda dobro, tako da smo potvrdili odnosno donijeli odluku kako ju je predložilo Mandatno-imunitetno povjerenstvo.

Nakon što smo donijeli ovu odluku prelazimo na davanje prisege zastupnika. U Članku 7. Poslovnika utvrđeno je da predsjednik pročita tekst prisege, a nakon toga poimenično proziva zastupnike. Prozvani zastupnik ustaje i izgovara riječ prisežem.

Sada ću pročitati tekst prisege.

Prisežem svojom čašću da ću dužnost zastupnika u Hrvatskom saboru obnašati savjesno i odgovorno, da ću se u svom radu držati Ustava i zakona i poštivati pravni poredak te da ću se zauzimati za svekoliki napredak RH.

Zastupnik Andro Krstulović Opara.

Uvaženi gospodine predsjedniče prisežem. /Pljesak./

Čestitam zastupniku na položenoj prisezi i želim mu puno uspjeha u obnašanju ove časne i odgovorne dužnosti.

Sada ćemo kao što sam i najavio napraviti stanku u trajanju od 15 minuta pa onda u 14 sati i 20 minuta nastavljamo slobodnim govorima.

STANKA U 14,06 SATI.

Sada ćemo prijeći na slijedeću točku, a to je:

- Izvješće Mandatno-imunitetnog povjerenstva o potvrđivanju Odluke o davanju odobrenja za pokretanje kaznenog postupka te lišenja slobode i određivanja istražnog zatvora protiv Stjepana Kovača zastupnika u Hrvatskom saboru

Članak 27. Poslovnika Hrvatskog sabora propisuje kada sabor ne zasjeda odobrenje za lišenje slobode zbog određivanja istražnog zatvora, pritvora odnosno za nastavljanje kaznenog postupka daje i o primjeni imuniteta zastupnika odlučuje Mandatno-imunitetno povjerenstvo uz naknadnu potvrdu sabora na prvoj slijedećoj sjednici.

Molim predsjednika Mandatno-imunitetnog povjerenstva gospodina Roberta Jankovića da podnese izvješće.

Izvolite.

Poštovani gospodine potpredsjedniče, cijenjene kolegice i kolege, Mandatno-imunitetno povjerenstvo Hrvatskog sabora razmotrilo je na 20. sjednici održanoj 10. rujna 2021. godine zahtjev Državnog odvjetništva, Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta broj Kr-Us-49/2021 od 9. rujna 2021. godine upućen putem Državnog odvjetništva RH aktom broj A-296/2021 od 9. rujna 2021. godine predsjedniku Hrvatskog sabora za davanje odobrenja za pokretanje kaznenog postupka lišenja slobode i određivanja istražnog zatvora protiv Stjepana Kovača zastupnika u Hrvatskom saboru zbog osnovane sumnje da je počinio kazneno djelo trgovanja utjecajem iz Članka 255. stavka 1. Kaznenog zakona. Stjepan Kovač zastupnik je 10. saziva Hrvatskog sabora te na temelju Članka 76. Ustava RH i Članka 23. Poslovnika Hrvatskog sabora ima imunitet do prestanka zastupničkog mandata te bez odluke Hrvatskog sabora ne može biti pritvoren niti se može pokrenuti kazneni postupak. Međutim, Člankom 76. stavkom 5. Ustava RH i Člankom 27. stavkom 1. Poslovnika Hrvatskog sabora propisano je da ako Hrvatski sabor nije na okupu odnosno ako ne zasjeda odluku o zahtjevu za odobrenje za pokretanje kaznenog postupka donosi Mandatno-imunitetno povjerenstvo s time što njegovu odluku mora naknadno potvrditi Hrvatski sabor. Budući da Hrvatski sabor nije u zasjedanju zbog ljetne stanke, a Mandatno-imunitetno povjerenstvo je na osnovu Članaka 76. stavka 5. Ustava RH i Članka 27. stavka 1., a u vezi Članka 116. Poslovnika Hrvatskog sabora jednoglasno sa 7 glasova za donijelo odluku daje se odobrenje za pokretanje kaznenog postupka protiv Stjepana Kovača zastupnika u Hrvatskom saboru po zahtjevu Državnog odvjetništva, Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta broj Kr-Us-49/2021 od 9. rujna 2021. godine upućen putem Državnog odvjetništva RH aktom broj A-296/2021 od 9. rujna 2021. godine zbog osnovane sumnje da je počinio kazneno djelo trgovanja utjecajem iz Članka 295. stavka 1. Kaznenog zakona.

Također, Mandatno-imunitetno povjerenstvo je na osnovi Članka 76. stavka 5. Ustava RH i Članka 27. stavka 1., a u svezi Članka 116. Poslovnika Hrvatskog sabora jednoglasno donijelo odluku daje se odobrenje za lišenje slobode i određivanje istražnog zatvora protiv Stjepana Kovača zastupnika u Hrvatskom saboru po zahtjevu Državnog odvjetništva, Ureda za suzbijanje korupcije organiziranog kriminaliteta broj Kr-Us-49/2021 od 9. rujna 2021. godine upućen putem Državnog odvjetništva RH aktom broj A-296/2021 od 9. rujna 2021. zbog osnovane sumnje da je počinio kazneno djelo trgovanja utjecajem iz Članka 295. stavka 1. Kaznenog zakona.

Obrazloženje. Mandatno-imunitetno povjerenstvo odlučilo je dati odobrenje za pokretanje kaznenog postupka te lišenje slobode, određivanje istražnog zatvora protiv zastupnika u Hrvatskom saboru Stjepana Kovača po zahtjevu Državnog odvjetništva kao samostalnog i neovisnog pravosudnog tijela koje je ovlašteno i dužno postupati protiv počinitelja kaznenih djela i drugih kažnjivih djela kako bi moglo nesmetano obavljati svoju dužnost koja mu je temeljem Ustava RH dana u nadležnost.

Zahvaljujem predsjedniku Mandatno-imunitetnog povjerenstva, otvaram raspravu, nitko se ne javlja, zaključujem raspravu. O ovoj temi ćemo glasovat, o ovoj točci kad se steknu uvjeti.

Time ćemo završiti sa današnjim radom, nastavit ćemo sutra u četvrtak u, 16. rujna u 9 i 30, prva točka bit će Prijedlog Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o minimalnoj plaći, prvo čitanje, P.Z. broj. 170.

Želim ugodno veče.

SJEDNICA PREKINUTA U 17,16 SATI.

Sada imamo Izvješće MIP-a o potvrđivanju odluke MIP-a za davanje odobrenja za pokretanje kaznenog postupka te lišenje slobode i određivanje istražnog zatvora protiv Stjepana Kovača zastupnika u HS-u. Rasprava je zaključena, čl. 27. Poslovnika HS-a propisuje kada Sabor ne zasjeda odobrenje za lišenje slobode zbog određivanja istražnog zatvora, pritvora odnosno za nastavljanje kaznenog postupka daje i o primjeni imuniteta zastupnika odlučuje MIP uz naknadnu potvrdu Sabora na prvoj sljedećoj sjednici.

Sada dajem na potvrđivanje sljedeće odluke 1. daje se odobrenje za pokretanje kaznenog postupka protiv Stjepana Kovača zastupnika u HS-u i 2. daje se odobrenje za rješenje slobode i određivanje istražnog zatvora protiv Stjepana Kovača zastupnika u HS-u.

Izvolite kolega Bauk povreda Poslovnika.

Gospodine predsjedniče molim vas da razdvojite te dvije točke za glasanje ako to nije do sad bio običaj, mislim da je.